Skip to main content
Category

Packaging

กล่องบรรจุภัณฑ์สำคัญอย่างไร

หน้าปกบล็อกกล่องบรรจุภัณฑ์สำคัญอย่างไร

กล่องบรรจุภัณฑ์สำคัญอย่างไร

Packaging หรือ กล่องบรรจุภัณฑ์นั้นเกิดจากการออกแบบทางศิลปะและเทคโนโลยี เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ทุกธุรกิจที่มีการส่งออกสินค้าจะต้องมี ซึ่งกล่องบรรจุภัณฑ์จะทำให้เกิดประโยชน์กับธรุกิจของคุณอย่างไรนั้น มาดูกันเลย

ป้องกันและรักษาสินค้า

หน้าที่สำคัญที่กล่องบรรจุภัณฑ์มีเป็นอย่างแรก คือ การป้องสินค้าให้ปลอดภัยจากอันตรายที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกระหว่างการส่งสินค้าหรือในขณะที่คุณเคลื่อนย้ายสินค้า  และเพื่อรักษาสภาพของสินค้าที่อยู่ด้านในนั้น ให้มีสภาพเหมือนที่ออกมาจากจุดส่งสินค้าถึงมือลูกค้าอย่างสมบูรณ์

ความสะดวกและการจัดส่ง

การที่มีกล่องบรรจุภัณฑ์นั้นจะสร้างความสะดวกในการจัดการพื้นที่ในการจัดวางของสินค้าได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยในเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยและประหยัดเวลา อีกทั้งยังสร้างความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแม้คุณจะมีสินค้าในปริมาณมาก

ส่งเสริมการขาย

สิ่งแรกที่ลูกค้าเห็นก่อนสินค้าที่อยู่ภายในก็คือกล่องบรรจุภัณฑ์ หมายความว่ากล่องบรรจุภัณฑ์ก็คือหน้าตาส่วนหนึ่งของสินค้า ที่จะสื่อความหมายของสินค้าและทำให้ลูกค้าจดจำในแบรนด์ของคุณ การที่ธุรกิจของคุณมีกล่องบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามนั้นจะเป็นสิ่งดึงดูดให้ลูกค้าอยากเห็นสินค้าของคุณที่อยู่ภายในด้วย

ให้ข้อมูล

กล่องบรรจุภัณฑ์ของคุณนั้นยังมีหน้าที่ในการบ่งบอกข้อมูลและรายละเอียดของสินค้า ยกตัวอย่าง เช่น วิธีการใช้ ส่วนผสม วิธีเก็บรักษา ประโยชน์ คำแนะเตือนและคำแนะนำการใช้ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของลูกค้า

สนใจผลิตงานสิ่งพิมพ์ ติดต่อได้ที่ Unity printing สิ่งพิมพ์ สำหรับคนทำธุรกิจ งานดี ราคาถูก พร้อมส่งทั่วประเทศไทย โดย KERRY EXPRESS

ทำไมต้องเลือกสั่งงานที่เรา

บริษัทฯ เราได้มีประสบการณ์ในการพิมพ์ด้วยระบบ Digital offset เป็นเวลากว่า 10 ปี เราได้มีทีมงาน Graphic artwork ในการตรวจสอบไฟล์งานให้กับลูกค้าก่อนพิมพ์ ว่าไฟล์งานที่ลูกค้าทำมา นำมาใช้ในการพิมพ์ได้มีคุณภาพไหม ??

ขั้นตอนนี้เป็นส่วนสำคัญในการพิมพ์ที่จะให้งานได้มีคุณภาพ ในงานพิมพ์ออกมา เพื่อให้งานพิมพ์ของลูกค้านำไปใช้งานได้อย่างตามความต้องการของงาน

วัตถุประสงค์และประเภทของบรรจุภัณฑ์

วัตถุประสงค์และประเภทของบรรจุภัณฑ์

วัตถุประสงค์ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์

1.เพื่อสร้างบรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมในการใช้งานหรือเคลื่อนย้าย มีความปลอดภัย ประหยัดและมีประสิทธิภาพ

2.เพื่อสร้างบรรจุภัณฑ์ที่สามารถบ่งบอกภาพลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อสื่อสารและดึงดูดผู้บริโภค การมีบรรจุภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์นั้น ผู้บริโภคจะจดจำและเข้าใจในผลิตภัณฑ์ ทำให้ตัดสินใจในการซื้อสินค้าได้ง่ายมากขึ้น

3.เพื่อคงสภาพผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพที่ดีและป้องการอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ในระหว่างการเคลื่อนย้าย

4.บอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ดึงดูดผู้บริโภค แสดงภาพลักษณ์และส่งเสริมการขาย

5.เป็นต้นทุนในการผลิตสินค้า เมื่อมีบรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงามและมีคุณภาพ ย่อมมีส่วนให้มูลค่าของสินค้านั้นมีมากขึ้น

ประเภทของบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย

บรรจุภัณฑ์จะห่อหุ้มและสัมผัสกับผลิตภัณฑ์โดยตรง บรรจุภัณฑ์ชั้นในจะทำหน้าที่หลักในการป้องกันสินค้าจากความชื้นและอากาศ ที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์เสียคุณภาพ คุณลักษณะมีรูปร่างลักษณะต่าง ๆเช่น เป็นขวด  กระป๋อง  หลอด  ถุง กล่อง  การออกแบบสามารถทำให้มีลักษณะพิเศษเฉพาะหรือทำให้มีรูปร่างที่เหมาะแก่การจับถือ  และอำนวยความสะดวกต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ภายใน  พร้อมทั้งทำหน้าที่ให้ความปกป้องแก่ผลิตภัณฑ์โดยตรง

บรรจุภัณฑ์ชั้นใน

ทำหน้าที่ในการห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ชั้นในไม่ให้ได้รับแรงกระแทกจากภายนอก บรรจุภัณฑ์ชั้นที่สองมีหน้าที่รวบรวมบรรจุภัณฑ์ชั้นแรกไว้ด้วยกัน  หรือเป็นชุดในการจำหน่ายรวมตั้งแต่ 2 – 24 ชิ้นขึ้นไป  โดยมีวัตถุประสงค์ขั้นแรกคือ  ป้องกันรักษาผลิตภัณฑ์จากน้ำ ความชื้น ความร้อน แสง  แรงกระทบกระเทือน  และอำนวยความสะดวกแก่การขายปลีกย่อย เพื่อความสะดวกในการป้องกันและขนส่ง และทำหน้าที่ขายด้วยจึงต้องทำการออกแบบให้สวยงามดึงดูดใจผู้บริโภค เช่น กล่องบรรจุเครื่องดื่มกระป๋องชนิด 6 กระป๋อง กล่องกาแฟชนิด 50 ซองหรือกล่องบรรจุหลอดยาสีฟัน

บรรจุภัณฑ์นอกสุด

บรรจุภัณฑ์ที่เป็นหน่วยรวมขนาดใหญ่ ทำหน้าที่ในการป้องกันผลิตภัณฑ์ การขนถ่ายสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วในระหว่างการขนส่ง  ลักษณะของบรรจุภัณฑ์นี้  ได้แก่  หีบ  ไม้ลัง  กล่องกระดาษค่อนข้างขนาดใหญ่ที่บรรจุสินค้าไว้ภายใน

สนใจผลิตงานสิ่งพิมพ์ ติดต่อได้ที่ Unity printing สิ่งพิมพ์ สำหรับคนทำธุรกิจ งานดี ราคาถูก พร้อมส่งทั่วประเทศไทย โดย KERRY EXPRESS

ทำไมต้องเลือกสั่งงานที่เรา

บริษัทฯ เราได้มีประสบการณ์ในการพิมพ์ด้วยระบบ Digital offset เป็นเวลากว่า 10 ปี เราได้มีทีมงาน Graphic artwork ในการตรวจสอบไฟล์งานให้กับลูกค้าก่อนพิมพ์ ว่าไฟล์งานที่ลูกค้าทำมา นำมาใช้ในการพิมพ์ได้มีคุณภาพไหม ??

ขั้นตอนนี้เป็นส่วนสำคัญในการพิมพ์ที่จะให้งานได้มีคุณภาพ ในงานพิมพ์ออกมา เพื่อให้งานพิมพ์ของลูกค้านำไปใช้งานได้อย่างตามความต้องการของงาน

ความหมายของการบรรจุภัณฑ์

ความหมายของการบรรจุภัณฑ์

ความหมายของการบรรจุภัณฑ์

การบรรจุภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางตลาด เพราะในปัจจุบัน ทุกธรุกิจนอกจากจะให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์แล้ว ยังให้ความสำคัญกับการบรรจุภัณฑ์อีกด้วย เพราะการบรรจุภัณฑ์นั้นสามารถบ่งบอกและสร้างความหมายอะไรได้หลายอย่าง วันนี้ Unityprinting จะพาคุณไปทำความรู้จักกับความหมายของการบรรจุภัณฑ์หรือการบรรจุหีบห่อ

การบรรจุภัณฑ์หรือการบรรจุหีบห่อมีความหมายอย่างไรบ้าง

1.งานเทคนิคที่ต้องอาศัยความชำนาญ ประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบที่จะผลิตหีบห่อให้มีความเหมาะสมกับสินค้าที่ผลิตขึ้นมา มีความสะดวกสบายในการใช้งาน มีความเหมาะสม ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ สามารถพกพาหรือเคลื่อนย้ายได้ เป็นต้น

2.มีการออกแบบเพื่อใช้งานร่วมกับสิ่งอื่นๆ เช่น ภาชนะบรรจุหรือห่อหุ้มสินค้าบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ร่วมกับฉลากสินค้า หรือโลโก้สินค้า

3.ผลรวมของวิทยาศาสตร์และศิลปะ กล่าวได้ว่าวิทยาศาสตร์นั้นนำมาใช้ในเรื่องคุณภาพในการรักษาสภาพของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในบรรจุภัณฑ์และศิลปะนั้นนำมาใช้ในส่วนของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความดึงดูดน่าสนใจ

4.การใช้เทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร์ เพื่อหาวิธีที่จะทำให้การบรรจุภัณฑ์นั้นมีคุณภาพที่ดีทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นถึงมือผู้บริโภคอย่างปลอดภัยโดยที่มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

5.ความหลากหลาย หมายถึง การนำเอาวัสดุต่างๆ เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก ไม้ ไปประกอบเป็นภาชนะที่ใช้ห่อหุ้มสินค้า เพื่อให้เกิดความสวยงามและความสะดวก เหมาะสมในการใช้ผลิตภัณฑ์ ถ้ามีการออกแบบและใช้สัดส่วนที่ถูกต้อง จะทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นดูสวยงามและมีมูลค่ามากยิ่งขึ้น

6.การเกิดกิจกรรมต่างๆ การรณรงค์ อย่างเช่น การบรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัสดุรีไซเคิลนำมาก่อให้เกิดประโยชน์ เพื่อลดมลภาวะต่างๆ เพื่อช่วยให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้น

สนใจผลิตงานสิ่งพิมพ์ ติดต่อได้ที่ Unity printing สิ่งพิมพ์ สำหรับคนทำธุรกิจ งานดี ราคาถูก พร้อมส่งทั่วประเทศไทย โดย KERRY EXPRESS

ทำไมต้องเลือกสั่งงานที่เรา

บริษัทฯ เราได้มีประสบการณ์ในการพิมพ์ด้วยระบบ Digital offset เป็นเวลากว่า 10 ปี เราได้มีทีมงาน Graphic artwork ในการตรวจสอบไฟล์งานให้กับลูกค้าก่อนพิมพ์ ว่าไฟล์งานที่ลูกค้าทำมา นำมาใช้ในการพิมพ์ได้มีคุณภาพไหม ??

ขั้นตอนนี้เป็นส่วนสำคัญในการพิมพ์ที่จะให้งานได้มีคุณภาพ ในงานพิมพ์ออกมา เพื่อให้งานพิมพ์ของลูกค้านำไปใช้งานได้อย่างตามความต้องการของงาน