Skip to main content
Category

กล่องลูกฟูก

เกรดของกระดาษลูกฟูก

หน้าปกบล็อกเกรดกระดาษลูกฟูก

Unityprinting พามาทำความรู้จักกับเกรดของกระดาษลูกฟูก

กระดาษลูกฟูกนั้นเป็นที่นิยมใช้กันในการทำกล่องบรรจุภัณฑ์ กระดาษลูกฟูกนั้นมีเกรดที่หลากหลาย การเลือกเกรดของกระดาษลูกฟูกให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และการใช้งานนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง

เกรดของกระดาษลูกฟูก

เกรด KA

กระดาษลูกฟูกสีน้ำตาลทอง เป็นสีที่นิยมใช้กันมากในประเทศ ในการบรรจุสินค้า ที่มีน้ำหนักมาก เหตุเพราะมีความแข็งแรงสูง และยังสามารถกันความชื้น เหมาะกับการใช้ในห้องเย็น ตัวกล่องชนิดนี้มีความแข็งแรง ทนทาน รองรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี โดยจะเจอได้ตามซองจดหมาย หรือซองเอกสารต่างๆอยู่บ่อยๆ

น้ำหนักมาตราฐาน : 125, 150, 185, 230 กรัม/ตารางเมตร

เกรด KL

กระดาษลูกฟูกสีน้ำตาล นิยมใช้กันในต่างประเทศในการจัดส่งออกสินค้า เนื่องจากสามารถวางเรียงซ้อนได้ง่าย ช่วยในเรื่องของประหยัดพื้นที่ ตัวกล่องชนิดนี้มีความแข็งแรงป้องกันสินค้าได้เป็นอย่างดี

น้ำหนักมาตราฐาน : 125, 150 กรัม/ตารางเมตร

เกรด KI

กระดาษลูกฟูกสีน้ำตาลอ่อน ไม่มีการย้อมสี เป็นสีที่นิยมใช้รองลงมาจาก KA นอกจากนี้ยังเป็นกระดาษที่สามารถรับแรงกระแทก และแรงกดทับได้ดี และยังสามารถวางเรียงซ้อนกันได้ เหมาะสำหรับการพิมพ์ ทำให้งานพิมพ์ดูโดดเด่น ตัวกล่องสามารถป้องกันสินค้าได้เป็นอย่างดี ราคาถูกจึงทำให้ช่วยลดต้นทุนในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ได้อีกด้วย

น้ำหนักมาตราฐาน : 125, 150, 185 กรัม/ตารางเมตร

เกรด CA หรือ M

กระดาษลูกฟูกสีน้ำตาลทอง เป็นสีที่นิยมใช้กันมากในประเทศ สามารถนำมาใช้เป็นลอนลูกฟูก หรือนำมาปูรองเยื่อกระดาษอื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มคุณสมบัติต่างๆของกระดาษ ทั้งช่วยให้มีความแข็งแรง รับแรงกระแทก และอื่นๆตามที่ต้องการ ซึ่งนอกจากนี้กระดาษ CA ยังนิยมนำมาใช้ทำเป็นผลิตกล่องกระดาษด้านหลัง เพื่อช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้เช่นกัน เหมาะกับการใช้ในห้องเย็น ตัวกล่องชนิดนี้มีความแข็งแรง ทนทาน รองรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดีน้ำ

หนักมาตราฐาน : 105, 125 กรัม/ตารางเมตร

เกรด KS

มีความเรียบ สะอาด เหมาะสำหรับกล่องที่เน้นความสวยงาม ช่วยให้การพิมพ์ที่มีสีสันชัดเจน  ดูโดดเด่น นิยมนำมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ ใส่ของ และพัสดุต่างๆ

น้ำหนักมาตราฐาน : 170 กรัม/ตารางเมตร

วิธีการเลือกกระดาษลูกฟูก

1.สามารถต้านทานรับแรงกดวงแหวน ( Ring crush resistance )

การต้านทานแรงกดวงแหวน คือ การแสดงถึงความสามารถของกระดาษในการรับแรงกดทับซึ่งมีความจำเป็นในกรณีที่ต้องบรรจุพัสดุที่มีน้ำหนักมากลงไปในบรรจุภัณฑ์เพราะจะเป็นตัวกำหนดว่ากล่องกระดาษใบนี้สามารถใส่พัสดุน้ำหนักได้แค่ไหน จำนวนเท่าไหร่เพราะหากพัสดุหรือสิ่งของที่ทำการใส่ลงไปนั้นมีน้ำหนักมากกว่าที่กระดาษจะรองรับไหว จะทำให้เกิดการทะลุ หรือพับตัวของกระดาษได้ ซึ่งนั่นจะนำมาสู่ปัญหาต่างๆภายหลังได้อีกด้วย

2. สามารถต้านทานแรงดันทะลุได้ ( Bursting strength )

การต้านทานแรงดันทะลุเป็นสิ่งที่จะแสดงถึงความสามารถของกระดาษลูกฟูกเพราะกระดาษลูกฟูกนั้นมีความนิยมในการนำมาทำเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์นั้นเอง และในการบรรจุภัณฑ์นั้นบางครั้งก็มีการนำพัสดุที่มีปลายแหลมคมต่างๆมาจัดส่ง เช่น มีด กรรไกร ปากกา แก้วน้ำ เป็นต้น เพราะฉะนั้นนอกจากวิธีการห่อสินค้า หรือพัสดุแล้วนั้น ตัวกล่องเองก็ต้องมีการรองรับที่แน่นหนา และทนทานต่อการเจาะทะลุได้ดี เพื่อให้พัสดุที่ทำการใส่ลงไปนั้นถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัย

3. สามารถต้านแรงกดทับของกระดาษลูกฟูก ( Compression strength )

การต้านแรงกดทับของกระดาษลูกฟูก คือความสามารถของกระดาษลูกฟูกในการต้านแรงกดที่กระทำบนกล่องจนกระดาษลูกฟูกที่จำทำให้กระดาษลูกฟูกนั้นเกิดการเสียรูปทรงหรือไม่สามารถรับแรงกดต่อไปได้อีก ซึ่งเป็นตัวกำหนดว่ากระดาษลูกฟูกนั้นสามารถรับน้ำหนักสิ่งของต่างๆที่สามารถทับลงบนกล่องได้เป็นจำนวนเท่าไหร่ เพื่อเป็นการป้องกันในกรณีที่ต้องวางกล่องสินค้าซ้อนทับกัน หากกล่องใบนั้นมีความสามารถแรงกดทับที่น้อย อาจทำให้เกิดการยุบของตัวกล่อง และส่งผลให้พัสดุ สิ่งของที่อยู่ด้านในเกิดการเสียหายได้เช่นกัน

ประเภทลอนและชั้นของกระดาษลูกฟูก

หน้าปกบล็อกประเภทลอนและชั้นของกระดาษลูกฟูกล

Unityprinting พามาทำความรู้จักกับประเภทลอนและชั้นของกระดาษลูกฟูก

การรู้จักประเภทลอนและชั้นของกระดาษลูกฟูกนั้น ถือเป็นความสำคัญอย่างหนึ่ง เนื่องจากประเภทลอนและชั้นของกระดาษลูกฟูกนั้นมีความแตกต่างกันในด้านความแข็งแรงทนทาน ความยืดหยุ่น ความสามารถในการรับแรงกระแทก การเลือกประเภทลอนและชั้นของกระดาษลูกฟูกให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์จึงเป็นเรื่องสำคัญ

ประเภทลอนและชั้นของกระดาษลูกฟูก

ลอน E (3 ชั้น)

เป็นลอนลูกฟูกขนาดเล็กที่สุด คุณสมบัติสามารถรับแรงกระแทกและแรงทิ่มทะลุต่ำ ปั้มและพับงอได้ง่ายเหมาะสำหรับกล่องที่บรรจุสินค้าที่มีน้ำหนักเบาและเน้น ความสวยงามของกล่อง อันได้แก่กล่องเครื่องสำอางค์, กล่องของเด็กเล่น และกล่องไดคัท เป็นต้น

ลอน B (3 ชั้น)

เป็นลอนซึ่งมีความหนาเล็กลงมาจากลอน C มีคุณสมบัติป้องกันการกระแทกและการต้านทานแรงทิ่มทะลุพอใช้ ง่ายในการพับและงอ เหมาะสำหรับใช้งานบรรจุสิ่งของที่แตกหักได้ง่าย และกล่องประเภทไดคัท

ลอน C (3 ชั้น)

เป็นลอนทีมีขนาดใหญ่สุด มีคุณสมบัติทั้งความแข็งแรงและความยึดหยุ่นรวมกัน สามารถรับแรงกระแทกและการทิ่มทะลุได้ดี เป็นที่นิยมใช้กันมาก

ลอน BC (5 ชั้น)

กล่องหรือกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น คือกล่องทีมีลอนลูกฟูกอยู่2ลอน แต่จะประกอบไปด้วยแผ่นกระดาษ 5 ส่วน คือ ส่วนที 1 กระดาษส่วนผิวด้านหน้า ส่วนที 2 ลอนลูกฟูก ส่วนที 3 กระดาษส่วนตรงกลาง เป็นการกั้นระหว่างลอนลูกฟูกกับลอนลูก ส่วนที 4 ลอนลูกฟูก ส่วนที 5 คือส่วนที่เป็นกระดาษผิวด้านในสุด มีความแข็งแรงมากสุดเหมาะสำหรับสินค้าทีมีน้ำหนักมาก ขนย้ายไกลๆจำพวกส่งออก วางทับกันจำนวนมาก

รูปแบบผลิตภัณฑ์

กระดาษลูกฟูกนั้นมีความแข็งแรงทนทาน ความยืดหยุ่น ความสามารถในการรับแรงกระแทก และสามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างได้หลายแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน Unityprinting จะพามาดูว่า กระดาษลูกฟูกนั้นสามารถทำมาทำในรูปแบบไหนได้บ้าง

กล่องฝาชน

Regular Slotted Containers (RSC)

กล่องฝาเกย

Overlap Slotted Container (OSC)

กล่องฝาครอบ

Full Telescope Design Style Box (FTD)

กล่องไดคัท

Die-Cut

กล่องผลไม้

Full Telescope Half Slotted (FTHS)

ถาด

Tray

แผ่นกั้น ไส้กั้นแบบต่าง ๆ

Partition

แผ่นรองทั่วไป แผ่นรองไดคัท

Pad

สนใจผลิตงานสิ่งพิมพ์ ติดต่อได้ที่ Unity printing สิ่งพิมพ์ สำหรับคนทำธุรกิจ งานดี ราคาถูก พร้อมส่งทั่วประเทศไทย โดย KERRY EXPRESS

ทำไมต้องเลือกสั่งงานที่เรา

บริษัทฯ เราได้มีประสบการณ์ในการพิมพ์ด้วยระบบ Digital offset เป็นเวลากว่า 10 ปี เราได้มีทีมงาน Graphic artwork ในการตรวจสอบไฟล์งานให้กับลูกค้าก่อนพิมพ์ ว่าไฟล์งานที่ลูกค้าทำมา นำมาใช้ในการพิมพ์ได้มีคุณภาพไหม ??

ขั้นตอนนี้เป็นส่วนสำคัญในการพิมพ์ที่จะให้งานได้มีคุณภาพ ในงานพิมพ์ออกมา เพื่อให้งานพิมพ์ของลูกค้านำไปใช้งานได้อย่างตามความต้องการของงาน

กล่องบรรจุภัณฑ์ลูกฟูก

หน้าปกบล็อกกล่องบรรจุภัณฑ์ลูกฟูก

กล่องบรรจุภัณฑ์ลูกฟูก

unity printing พามาทำความรู้จักกับกล่องบรรจุภัณฑ์ลูกฟูก ว่ากล่องบรรจุภัณฑ์ลูกฟูกนั้นคืออะไร มีประโยชน์อย่างไรและนิยมใช้กันบ่อยกับผลิตภัณฑ์อะไร เพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสมกับกับประเภทงานของธุรกิจของคุณ

กล่องบรรจุภัณฑ์คืออะไร

กล่องบรรจุภัณฑ์ลูกฟูกนั้น คือกล่องบรรจุภัณฑ์ ที่ทำมาจากกระดาษลูกฟูกนั่นเอง ซึ่งเป้าหมายของการใช้กล่องบรรจุภัณฑ์ลูกฟูกนั้น ก็เพื่อจัดเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ให้คงสภาพและคงคุณภาพ ป้องกันการเกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้าย และช่วยสร้างความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมากนั่นเอง

กล่องบรรจุภัณฑ์ลูกฟูกคืออะไร

กล่องบรรจุภัณฑ์ลูกฟูกนั้น คือกล่องบรรจุภัณฑ์ ที่ทำมาจากกระดาษลูกฟูกนั่นเอง ซึ่งเป้าหมายของการใช้กล่องบรรจุภัณฑ์ลูกฟูกนั้น ก็เพื่อจัดเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ให้คงสภาพและคงคุณภาพ ป้องกันการเกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้าย และช่วยสร้างความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมากนั่นเอง

กระดาษลูกฟูก

กระดาษลูกฟูกนั้น มีลักกษณะคือกระดาษแปะหน้าไว้ 2 ฝั่ง โดยมีลอนกระดาษอยู่ตรงกลาง เป็นที่นิยมนำมาใช้เป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากกระดาษลูกฟูกนั้น มีความแข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักได้ค่อนข้างมาก และมีน้ำหนักที่เบา

ประโยชน์ของกระดาษลูกฟูก

มีความแข็งแรงทนทาน

กระดาษลูกฟูกนั้นมีความทนทานที่สูง ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับน้ำหนักและแรงกดทับได้เป็นอย่างดี ที่พิเศษที่สุดคือแข็งแรงและมีน้ำหนักเบา กระดาษลูกฟูกจึงได้กลายมาเป็นที่นิยมใช้ในการทำกล่องบรรจุภัณฑ์ลูกฟูกที่เรากันในปัจจุบันนี่เอง

รีไซเคิลได้

กระดาษลูกฟูกนั้นมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากกระดาษลูกฟูกนั้้นทำมาจากกระดาษเหลือใช้ และสามารถนำมารีไซเคิลได้ จึงเป็นเหตุในการแก้ไขปัญหาขยะจากกระดาษมีอยู่

ออกแบบได้ง่ายและหลาดหลาย

กระดาษลูกฟูกนั้นสามารถนำมาปรับแต่งได้หลากหลายรูปทรงตามที่คุณต้องการ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์จากการปรับแต่งได้ง่าย เนื่องจากมีความแข็งแรงทนทานสูง แต่ที่เป็นที่นิยมในการใช้คือ นำมาใช้เป็นกล่องบรรจุภัณฑ์

สนใจผลิตงานสิ่งพิมพ์ ติดต่อได้ที่ Unity printing สิ่งพิมพ์ สำหรับคนทำธุรกิจ งานดี ราคาถูก พร้อมส่งทั่วประเทศไทย โดย KERRY EXPRESS

ทำไมต้องเลือกสั่งงานที่เรา

บริษัทฯ เราได้มีประสบการณ์ในการพิมพ์ด้วยระบบ Digital offset เป็นเวลากว่า 10 ปี เราได้มีทีมงาน Graphic artwork ในการตรวจสอบไฟล์งานให้กับลูกค้าก่อนพิมพ์ ว่าไฟล์งานที่ลูกค้าทำมา นำมาใช้ในการพิมพ์ได้มีคุณภาพไหม ??

ขั้นตอนนี้เป็นส่วนสำคัญในการพิมพ์ที่จะให้งานได้มีคุณภาพ ในงานพิมพ์ออกมา เพื่อให้งานพิมพ์ของลูกค้านำไปใช้งานได้อย่างตามความต้องการของงาน