Skip to main content

วัตถุประสงค์และประเภทของบรรจุภัณฑ์

By 17/08/2021กันยายน 15th, 2021Packaging

วัตถุประสงค์ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์

1.เพื่อสร้างบรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมในการใช้งานหรือเคลื่อนย้าย มีความปลอดภัย ประหยัดและมีประสิทธิภาพ

2.เพื่อสร้างบรรจุภัณฑ์ที่สามารถบ่งบอกภาพลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อสื่อสารและดึงดูดผู้บริโภค การมีบรรจุภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์นั้น ผู้บริโภคจะจดจำและเข้าใจในผลิตภัณฑ์ ทำให้ตัดสินใจในการซื้อสินค้าได้ง่ายมากขึ้น

3.เพื่อคงสภาพผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพที่ดีและป้องการอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ในระหว่างการเคลื่อนย้าย

4.บอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ดึงดูดผู้บริโภค แสดงภาพลักษณ์และส่งเสริมการขาย

5.เป็นต้นทุนในการผลิตสินค้า เมื่อมีบรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงามและมีคุณภาพ ย่อมมีส่วนให้มูลค่าของสินค้านั้นมีมากขึ้น

ประเภทของบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย

บรรจุภัณฑ์จะห่อหุ้มและสัมผัสกับผลิตภัณฑ์โดยตรง บรรจุภัณฑ์ชั้นในจะทำหน้าที่หลักในการป้องกันสินค้าจากความชื้นและอากาศ ที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์เสียคุณภาพ คุณลักษณะมีรูปร่างลักษณะต่าง ๆเช่น เป็นขวด  กระป๋อง  หลอด  ถุง กล่อง  การออกแบบสามารถทำให้มีลักษณะพิเศษเฉพาะหรือทำให้มีรูปร่างที่เหมาะแก่การจับถือ  และอำนวยความสะดวกต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ภายใน  พร้อมทั้งทำหน้าที่ให้ความปกป้องแก่ผลิตภัณฑ์โดยตรง

บรรจุภัณฑ์ชั้นใน

ทำหน้าที่ในการห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ชั้นในไม่ให้ได้รับแรงกระแทกจากภายนอก บรรจุภัณฑ์ชั้นที่สองมีหน้าที่รวบรวมบรรจุภัณฑ์ชั้นแรกไว้ด้วยกัน  หรือเป็นชุดในการจำหน่ายรวมตั้งแต่ 2 – 24 ชิ้นขึ้นไป  โดยมีวัตถุประสงค์ขั้นแรกคือ  ป้องกันรักษาผลิตภัณฑ์จากน้ำ ความชื้น ความร้อน แสง  แรงกระทบกระเทือน  และอำนวยความสะดวกแก่การขายปลีกย่อย เพื่อความสะดวกในการป้องกันและขนส่ง และทำหน้าที่ขายด้วยจึงต้องทำการออกแบบให้สวยงามดึงดูดใจผู้บริโภค เช่น กล่องบรรจุเครื่องดื่มกระป๋องชนิด 6 กระป๋อง กล่องกาแฟชนิด 50 ซองหรือกล่องบรรจุหลอดยาสีฟัน

บรรจุภัณฑ์นอกสุด

บรรจุภัณฑ์ที่เป็นหน่วยรวมขนาดใหญ่ ทำหน้าที่ในการป้องกันผลิตภัณฑ์ การขนถ่ายสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วในระหว่างการขนส่ง  ลักษณะของบรรจุภัณฑ์นี้  ได้แก่  หีบ  ไม้ลัง  กล่องกระดาษค่อนข้างขนาดใหญ่ที่บรรจุสินค้าไว้ภายใน

สนใจผลิตงานสิ่งพิมพ์ ติดต่อได้ที่ Unity printing สิ่งพิมพ์ สำหรับคนทำธุรกิจ งานดี ราคาถูก พร้อมส่งทั่วประเทศไทย โดย KERRY EXPRESS

ทำไมต้องเลือกสั่งงานที่เรา

บริษัทฯ เราได้มีประสบการณ์ในการพิมพ์ด้วยระบบ Digital offset เป็นเวลากว่า 10 ปี เราได้มีทีมงาน Graphic artwork ในการตรวจสอบไฟล์งานให้กับลูกค้าก่อนพิมพ์ ว่าไฟล์งานที่ลูกค้าทำมา นำมาใช้ในการพิมพ์ได้มีคุณภาพไหม ??

ขั้นตอนนี้เป็นส่วนสำคัญในการพิมพ์ที่จะให้งานได้มีคุณภาพ ในงานพิมพ์ออกมา เพื่อให้งานพิมพ์ของลูกค้านำไปใช้งานได้อย่างตามความต้องการของงาน

Leave a Reply