Skip to main content

ความหมายของการบรรจุภัณฑ์

By 17/08/2021กันยายน 15th, 2021Packaging

ความหมายของการบรรจุภัณฑ์

การบรรจุภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางตลาด เพราะในปัจจุบัน ทุกธรุกิจนอกจากจะให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์แล้ว ยังให้ความสำคัญกับการบรรจุภัณฑ์อีกด้วย เพราะการบรรจุภัณฑ์นั้นสามารถบ่งบอกและสร้างความหมายอะไรได้หลายอย่าง วันนี้ Unityprinting จะพาคุณไปทำความรู้จักกับความหมายของการบรรจุภัณฑ์หรือการบรรจุหีบห่อ

การบรรจุภัณฑ์หรือการบรรจุหีบห่อมีความหมายอย่างไรบ้าง

1.งานเทคนิคที่ต้องอาศัยความชำนาญ ประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบที่จะผลิตหีบห่อให้มีความเหมาะสมกับสินค้าที่ผลิตขึ้นมา มีความสะดวกสบายในการใช้งาน มีความเหมาะสม ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ สามารถพกพาหรือเคลื่อนย้ายได้ เป็นต้น

2.มีการออกแบบเพื่อใช้งานร่วมกับสิ่งอื่นๆ เช่น ภาชนะบรรจุหรือห่อหุ้มสินค้าบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ร่วมกับฉลากสินค้า หรือโลโก้สินค้า

3.ผลรวมของวิทยาศาสตร์และศิลปะ กล่าวได้ว่าวิทยาศาสตร์นั้นนำมาใช้ในเรื่องคุณภาพในการรักษาสภาพของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในบรรจุภัณฑ์และศิลปะนั้นนำมาใช้ในส่วนของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความดึงดูดน่าสนใจ

4.การใช้เทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร์ เพื่อหาวิธีที่จะทำให้การบรรจุภัณฑ์นั้นมีคุณภาพที่ดีทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นถึงมือผู้บริโภคอย่างปลอดภัยโดยที่มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

5.ความหลากหลาย หมายถึง การนำเอาวัสดุต่างๆ เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก ไม้ ไปประกอบเป็นภาชนะที่ใช้ห่อหุ้มสินค้า เพื่อให้เกิดความสวยงามและความสะดวก เหมาะสมในการใช้ผลิตภัณฑ์ ถ้ามีการออกแบบและใช้สัดส่วนที่ถูกต้อง จะทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นดูสวยงามและมีมูลค่ามากยิ่งขึ้น

6.การเกิดกิจกรรมต่างๆ การรณรงค์ อย่างเช่น การบรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัสดุรีไซเคิลนำมาก่อให้เกิดประโยชน์ เพื่อลดมลภาวะต่างๆ เพื่อช่วยให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้น

สนใจผลิตงานสิ่งพิมพ์ ติดต่อได้ที่ Unity printing สิ่งพิมพ์ สำหรับคนทำธุรกิจ งานดี ราคาถูก พร้อมส่งทั่วประเทศไทย โดย KERRY EXPRESS

ทำไมต้องเลือกสั่งงานที่เรา

บริษัทฯ เราได้มีประสบการณ์ในการพิมพ์ด้วยระบบ Digital offset เป็นเวลากว่า 10 ปี เราได้มีทีมงาน Graphic artwork ในการตรวจสอบไฟล์งานให้กับลูกค้าก่อนพิมพ์ ว่าไฟล์งานที่ลูกค้าทำมา นำมาใช้ในการพิมพ์ได้มีคุณภาพไหม ??

ขั้นตอนนี้เป็นส่วนสำคัญในการพิมพ์ที่จะให้งานได้มีคุณภาพ ในงานพิมพ์ออกมา เพื่อให้งานพิมพ์ของลูกค้านำไปใช้งานได้อย่างตามความต้องการของงาน

Leave a Reply