Skip to main content

กล่องบรรจุภัณฑ์ลูกฟูก

By 21/07/2021กันยายน 15th, 2021กล่องลูกฟูก

กล่องบรรจุภัณฑ์ลูกฟูก

unity printing พามาทำความรู้จักกับกล่องบรรจุภัณฑ์ลูกฟูก ว่ากล่องบรรจุภัณฑ์ลูกฟูกนั้นคืออะไร มีประโยชน์อย่างไรและนิยมใช้กันบ่อยกับผลิตภัณฑ์อะไร เพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสมกับกับประเภทงานของธุรกิจของคุณ

กล่องบรรจุภัณฑ์คืออะไร

กล่องบรรจุภัณฑ์ลูกฟูกนั้น คือกล่องบรรจุภัณฑ์ ที่ทำมาจากกระดาษลูกฟูกนั่นเอง ซึ่งเป้าหมายของการใช้กล่องบรรจุภัณฑ์ลูกฟูกนั้น ก็เพื่อจัดเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ให้คงสภาพและคงคุณภาพ ป้องกันการเกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้าย และช่วยสร้างความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมากนั่นเอง

กล่องบรรจุภัณฑ์ลูกฟูกคืออะไร

กล่องบรรจุภัณฑ์ลูกฟูกนั้น คือกล่องบรรจุภัณฑ์ ที่ทำมาจากกระดาษลูกฟูกนั่นเอง ซึ่งเป้าหมายของการใช้กล่องบรรจุภัณฑ์ลูกฟูกนั้น ก็เพื่อจัดเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ให้คงสภาพและคงคุณภาพ ป้องกันการเกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้าย และช่วยสร้างความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมากนั่นเอง

กระดาษลูกฟูก

กระดาษลูกฟูกนั้น มีลักกษณะคือกระดาษแปะหน้าไว้ 2 ฝั่ง โดยมีลอนกระดาษอยู่ตรงกลาง เป็นที่นิยมนำมาใช้เป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากกระดาษลูกฟูกนั้น มีความแข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักได้ค่อนข้างมาก และมีน้ำหนักที่เบา

ประโยชน์ของกระดาษลูกฟูก

มีความแข็งแรงทนทาน

กระดาษลูกฟูกนั้นมีความทนทานที่สูง ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับน้ำหนักและแรงกดทับได้เป็นอย่างดี ที่พิเศษที่สุดคือแข็งแรงและมีน้ำหนักเบา กระดาษลูกฟูกจึงได้กลายมาเป็นที่นิยมใช้ในการทำกล่องบรรจุภัณฑ์ลูกฟูกที่เรากันในปัจจุบันนี่เอง

รีไซเคิลได้

กระดาษลูกฟูกนั้นมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากกระดาษลูกฟูกนั้้นทำมาจากกระดาษเหลือใช้ และสามารถนำมารีไซเคิลได้ จึงเป็นเหตุในการแก้ไขปัญหาขยะจากกระดาษมีอยู่

ออกแบบได้ง่ายและหลาดหลาย

กระดาษลูกฟูกนั้นสามารถนำมาปรับแต่งได้หลากหลายรูปทรงตามที่คุณต้องการ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์จากการปรับแต่งได้ง่าย เนื่องจากมีความแข็งแรงทนทานสูง แต่ที่เป็นที่นิยมในการใช้คือ นำมาใช้เป็นกล่องบรรจุภัณฑ์

สนใจผลิตงานสิ่งพิมพ์ ติดต่อได้ที่ Unity printing สิ่งพิมพ์ สำหรับคนทำธุรกิจ งานดี ราคาถูก พร้อมส่งทั่วประเทศไทย โดย KERRY EXPRESS

ทำไมต้องเลือกสั่งงานที่เรา

บริษัทฯ เราได้มีประสบการณ์ในการพิมพ์ด้วยระบบ Digital offset เป็นเวลากว่า 10 ปี เราได้มีทีมงาน Graphic artwork ในการตรวจสอบไฟล์งานให้กับลูกค้าก่อนพิมพ์ ว่าไฟล์งานที่ลูกค้าทำมา นำมาใช้ในการพิมพ์ได้มีคุณภาพไหม ??

ขั้นตอนนี้เป็นส่วนสำคัญในการพิมพ์ที่จะให้งานได้มีคุณภาพ ในงานพิมพ์ออกมา เพื่อให้งานพิมพ์ของลูกค้านำไปใช้งานได้อย่างตามความต้องการของงาน

Leave a Reply